Прескачане към основното съдържание

učiteljica

Понятие, дефинирано в ConceptNet

© 2023 Global Symbols CIC