Прескачане към основното съдържание
Global Symbols

За създателите

Управление и публикуване на набори от символи

За комуникатори

Обмен на картини за създаване на разговори

За всички

Открийте, смесвайте, съчетавайте и направете символа да използвате

Global Symbols Board Builder Комуникационните табла лесният начин

Създавайте дъски, за да помагате на комуникацията, използвайки хиляди безплатни снимки от нашата библиотека и дори вашите собствени.

Дизайн, изграждане, запазване и печат на комуникационни табла онлайн.

Всичко се съхранява безопасно във вашия акаунт в Глобални символи.

Избрани набори от табла Изпробвайте Board Builder
Board Builder
© 2024 Global Symbols CIC