Прескачане към основното съдържание

štap

Понятие, дефинирано в ConceptNet

© 2023 Global Symbols CIC