Прескачане към основното съдържание

Blissymbolics

От Blissymbolics Communication International · Creative Commons BY SA 4.0

Abraham

· noun
Влизане за да изтеглите символи
Abraham

(man + multitude + offspring: biblical figure)

Език Етикет Описание
English Abraham (man + multitude + offspring: biblical figure)
Afrikaans Abraham
Dutch Abraham
Finnish Abraham
French Abraham
German Abraham
Hungarian Ábrahám
Italian Abramo
Latvian Ābrams
Norwegian Abraham
Polish Abraham
Portuguese abraão
Russian Абрам
Spanish Abraham
Swedish Abraham

Концепции

abraham
Дефинирано в ConceptNet
© 2023 Global Symbols CIC