Прескачане към основното съдържание

Blissymbolics

От Blissymbolics Communication International · Creative Commons BY SA 4.0

accident

· noun
Влизане за да изтеглите символи
accident

(event + negative + intensity)

Език Етикет Описание
English accident (event + negative + intensity)
Afrikaans ongeluk
Dutch ongeluk
Finnish onnettomuus
French accident
German Unglück, Unfall
Hungarian baleset, szerencsétlenség
Italian incidente
Latvian nelaimes gadījums
Norwegian ulykke
Polish wypadek
Portuguese acidente
Russian авария
Spanish accidente
Swedish olycka, olyckshändelse

Концепции

accident
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2024 Global Symbols CIC