Прескачане към основното съдържание

Mulberry Symbols

От Steve Lee · Creative Commons BY SA 4.0
Влизане за да изтеглите символи
Добавям

Език Етикет Описание
English Add
Bulgarian Добавям
French Ajouter
Modern Greek (1453-) Προσθέτω
Pashto اضافه کول
Turkish Eklemek
Ukrainian Додати

Концепции

add
Дефинирано в ConceptNet
plus
Дефинирано в ConceptNet
and
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2024 Global Symbols CIC