Прескачане към основното съдържание

Shqip simbolesh set / Albanian symbols set

От UNICEF MK · Creative Commons BY NC SA 4.0
Влизане за да изтеглите символи
plotë/mbushur plotë

Език Етикет Описание
Albanian plotë/mbushur plotë

Концепции

Този символ няма концепции, които да го определят.

© 2023 Global Symbols CIC