Прескачане към основното съдържание
Влизане за да изтеглите символи
минаване под масата на Разпети петък

Език Етикет Описание
Bulgarian минаване под масата на Разпети петък

Концепции

Този символ няма концепции, които да го определят.

© 2024 Global Symbols CIC