Прескачане към основното съдържание

AAC Image Library

От AAC Image Library · Creative Commons BY NC SA 4.0

both

· adjective
Влизане за да изтеглите символи
both

two emoji yellow hands, one pointing to a green circle and one pointing to a blue square.

Език Етикет Описание
English both two emoji yellow hands, one pointing to a green circle and one pointing to a blue square.

Концепции

both
Дефинирано в ConceptNet
two
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2024 Global Symbols CIC