Прескачане към основното съдържание

Blissymbolics

От Blissymbolics Communication International · Creative Commons BY SA 4.0

two (index number)

· adjective
Влизане за да изтеглите символи
two (index number)

(Arabic numeral 2 - small) - Character

Език Етикет Описание
English two (index number) (Arabic numeral 2 - small) - Character
Afrikaans twee (indeks nommer)
Dutch twee (index nummer)
German zwei (Indexnummer)
Latvian divi (indeksa numurs)
Norwegian to (indekstall)
Russian два (номер индекса)
Swedish två (indexsiffra)

Концепции

two
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2024 Global Symbols CIC