Прескачане към основното съдържание

Blissymbolics

От Blissymbolics Communication International · Creative Commons BY SA 4.0

a (lowercase)

· article
Влизане за да изтеглите символи
a (lowercase)

(Latin English lowercase letter a) - Character

Език Етикет Описание
English a (lowercase) (Latin English lowercase letter a) - Character
Afrikaans a (kleinletter)
Danish a (lille bogstav)
Dutch a (kleine letter)
Finnish a (pieni kirjain)
French a (lettre minuscule)
German a (Kleinbuchstabe)
Hungarian a (kisbetű)
Italian a (lettera minuscola)
Latvian a (mazais burts)
Norwegian a (liten bokstav)
Polish a (mała litera)
Portuguese a (letra minúscula)
Russian a (строчная буква)
Spanish a (letra minúscula)
Swedish a (lilla)

Концепции

a
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2023 Global Symbols CIC