Прескачане към основното съдържание

Blissymbolics

От Blissymbolics Communication International · Creative Commons BY SA 4.0
Влизане за да изтеглите символи
A (uppercase)

(Latin English uppercase letter A) - Character

Език Етикет Описание
English A (uppercase) (Latin English uppercase letter A) - Character
Afrikaans A (hoofletter)
Danish A (stort bogstav)
Dutch A (hoofdletter)
Finnish A (iso kirjain)
French A (lettre majuscule)
German A (Großbuchstabe)
Hungarian A (nagybetű)
Italian A (lettera maiuscola)
Latvian A (lielais burts)
Norwegian A (stor bokstav)
Polish A (wielka litera)
Portuguese A (letra maiúscula)
Russian A (прописная буква)
Spanish A (letra mayúscula)
Swedish A (stora)

Концепции

a
Дефинирано в ConceptNet

Алтернативни символи

© 2023 Global Symbols CIC