Skip to main content

Hrvatski simboli za PK

By Competence network ICT-AAC · Creative Commons BY NC SA 4.0
poslije
poslije

prilog poslije (po svršetku čega, odmah za kim ili čim u vremenskom smislu)

prazan
prazan

pridjev prazan (u kojem nema ništa, koji nije ničim ispunjen)

prijatelj
prijatelj

imenica prijatelj ( blizak poznanik s kojim se u druženju njeguju poštovanje, povjerenje i ljubav)

prije
prije

prilog prije (da se što događa u vremenu ranije od onoga što znači riječ na koju se odnosi)

prljavo
prljavo

pridjev prljavo (koji na sebi ima mrlja; nečist, uprljan)

reći
reći

glagol reći (govorom ili riječju izložiti, izraziti se riječima, usmeno ili pismeno; izjaviti, kazati)

ružan
ružan

pridjev ružan (koji svojom vanjštinom, oblikom izaziva neugodan dojam)

star
star

pridjev star (koji je u kasnoj životnoj dobi, koji je doživio mnogo godina)

šal
šal

imenica šal (pleten dug uzak dio odjeće od vune, svile i sl. za zaštitu vrata ili kao ukras)

škakljati
škakljati

glagol škakljati (dražiti lakim učestalim dodirima koji izazivaju smijeh; golicati)

šutnuti
šutnuti

glagol šutnuti (udariti loptu na gol (koš), pucati na gol (koš); udariti koga nogom u tučnjavi)

tobogan
tobogan

imenica tobogan (naprava sa žljebastom glatkom, kosom površinom za klizanje — spuštanje na dječjim igralištima ili kupalištima)

traktor
traktor

imenica traktor (motorno vozilo za vuču poljoprivrednih alatki, strojeva i vozila)

trčati
trčati

glagol trčati (kretati se brzo, odbacujući se naizmjenično nogama od tla tako da tijelo u kratkim razmacima lebdi u zraku)

tući
tući

glagol tući ((za)davati udarce, udarati koga nanoseći mu bol)

usta
usta

imenica usta (duplja koju u čovjeka zatvaraju gornja i donja vilica, prvi organ kroz koji prolazi hrana u želudac)

velik
velik

pridjev velik (koji je iznad prosječnog, običnog u vrsti ili iznad onoga čemu se suprotstavlja: opsegom, obujmom, razmjerima; količinom, brojem)

vilica
vilica

imenica vilica (pribor za jelo kojim se nabada)

vjeverica
vjeverica

imenica vjeverica (mali šumski glodavac velika i kitnjasta repa)

vrabac
vrabac

imenica vrabac (mala ptica siva perja iz porodice vrabaca, obično živi u naseljima i oko kuća)

vruće
vruće

pridjev vruće (koji ima visoku temperaturu, jako zagrijan, vreo)

zvati
zvati

glagol zvati (obratiti se telefonski, pozvati koga telefonom; telefonirati)

žedan
žedan

pridjev žedan (koji osjeća žeđ)

žlica
žlica

imenica žlica (pomagalo za zahvaćanje i uzimanje u usta tekuće i žitke hrane; kašika)

žut
žut

pridjev žut (koji je boje voska, limuna, cvijeta maslačka, ljutića, sumpora, zlata)