Skip to main content

ARASAAC

By Government of Aragón · Creative Commons BY NC SA 4.0

13

· modifier
Sign in to download symbols
13

Set of signs that represents the number thirteen.

Language Label Description
English 13 Set of signs that represents the number thirteen.
Arabic 13
Aragonese 13 Conjunto de signos con que se representa el número trece.
Basque 13
Breton 13 Conjunto de signos que representa o número treze.
Bulgarian тринадесет
Catalan tretze Conjunt de signes amb què es representa el número tretze.
Chinese 十三
Croatian trinaest
Danish nummer tretten, 13
Dutch 13
French 13
Galician trece
German 13
Hebrew 13
Italian 13
Macedonian 13
Polish trzynaście
Portuguese 13 Conjunto de signos que representa o número treze.
Romanian 13
Russian 13
Spanish 13 Conjunto de signos con que se representa el número trece.
Vehes 13

Concepts

tretze
Defined in ConceptNet
13
Defined in ConceptNet
© 2024 Global Symbols CIC