Skip to main content

ništa

· pronoun
Sign in to download symbols
ništa

neodređena zamjenica (nijedan predmet, stvar, pojava ili događaj; prilog nikako, nimalo)

Language Label Description
Croatian ništa neodređena zamjenica (nijedan predmet, stvar, pojava ili događaj; prilog nikako, nimalo)

Concepts

This symbol has no concepts to define it.

© 2024 Global Symbols CIC